1878 - 1974

Od nepaměti patřil k největším pohromám lidí požár. Proto od prvé poloviny minulého století začali občané uvžovat o organizovaném boji proti tomuto živlu.

    Začali se vytvářet hasičské sbory. Pozaložení dobrovolného hasičského sboru ve Kdyni a v Domažlicích, vznikají též sbory v Klenčí, Koutě, Újezdě, a také na Folmavě. Všechny tyto sbory byly sdruženy v okresní hasičské jednotě Domažlice.

    Historické prameny uvádějí založení dobrovolného hasičského sboru ve Folmavě v roce 1878.

    13.6.1878 byla vysvěcena stříkačka vikářem K. Hájkem. Slavnostní řeč držel člen sboru p. Robl.

    1.9.1878 byl vysvěcen sborový prapor. Slavnosti se zůčastnilo 10 hasičských spolků v počtu 400 mužů Z českých sborů domažlický s hudbou, novokdyňský s hudbou, klenečský a koutecký. Z německých sborů všerubský s hudbou, nemanický s hudbou, hiršovský a fichtenbachský. Z bavorských sborů brodský, z Vosí hudbou. Kmotrou byla paní Roblová. Slavnosti byl přítomen okresní hejtman N. Ekrt, K. Lierhut s chotí (dárcové praporu), obecní a celní představení a mnoho hostí z okolí a Bavorska.

    Německý hasičský sbor měl tehdy již 70 až 80 aktivních dobrovolných členů, které zprvu vedl Karl Semmelbauer, později Johan Siegl a také Franz Macht, ostatně i Karl Pangratz.

    Folmavský dobrovolný hasičský sbor měl svůj objekt později a poté byl vybaven i motorovou stříkačkou. Sbor měl i několik vážných zásahů: v roce 1878 ve Furthu, v roce 1885 v Diebergu, v roce 1925 v Dabergu, v roce 1927 v Schafbergu. Také ve Folmavě zasahovali v letech 1937 až 1945 v domech č. 3, č. 29, č. 30, č. 36 a č. 37.

    Hasiči se v obci každoročně podíleli na společenských událostech a organizovali kulturní akce.
Jeden místní plátek s názvem " Posel od Čerchova " v roce 1934 uvádí, že místní hasičský sbor byl jedním z účastníků slavnosti k 10. výročí založení folmavské školy.

V roce 1964 byla zbourána hasičská zbrojnice " Pod lipou" a technika byla uložena v garáži bytovky čp. 4. Byla to dvoukolová kára s příslušenstvím. V roce 1969 byla kára nahrazena stříkačkou PPS 8 a v roce 1983 stříkačkou PPS 12 z České Kubice.

V roce 1973 bylo započato budování nové hasičské zbrojnice v akci "Z". Na stavbě pracovali všichni členové sboru, který měl v průměru 25 členů a to pod vedením předsedy Josefa Baura. Celková hodnota budovaného díla překročila částku 130 000 ,- Kč. Nejvíce se na budování podíleli Karel Nový, Štefan Hečko, Antonín Popela, Jindřich Moravec st. a l. , Jan Příbek, Šimon Beneš, Josef Baur, Tomáš Kohel st. a ml. , Josef Duffek, František Krčmář, Pavel Vojvodík a další.

Slavnostní otevření zbrojnice se konalo u příležitosti "folmavské pouti" v roce 1974. Slavnosti se zúčastnili zástupci okresu a NV obce Česká Kubice. Nejlepší a zasloužilí členové hasičského sboru byli oceněni diplomy a věcnými dary. Do nové zbrojnice byla uložena stávající technika.

 

TOPlist