Historie sboru

Od nepaměti patřil k největším pohromám lidí požár. Proto od prvé poloviny minulého století začali občané uvžovat o organizovaném boji proti tomuto živlu.

Začali se vytvářet hasičské sbory. Pozaložení dobrovolného hasičského sboru ve Kdyni a v Domažlicích, vznikají též sbory v Klenčí, Koutě, Újezdě, a také na Folmavě. Všechny tyto sbory byly sdruženy v okresní hasičské jednotě Domažlice.

Historické prameny uvádějí založení dobrovolného hasičského sboru ve Folmavě v roce 1878.

13.6.1878 byla vysvěcena stříkačka vikářem K. Hájkem. Slavnostní řeč držel člen sboru p. Robl.

1.9.1878 byl vysvěcen sborový prapor. Slavnosti se zůčastnilo 10 hasičských spolků v počtu 400 mužů Z českých sborů domažlický s hudbou, novokdyňský s hudbou, klenečský a koutecký. Z německých sborů všerubský s hudbou, nemanický s hudbou, hiršovský a fichtenbachský. Z bavorských sborů brodský, z Vosí hudbou. Kmotrou byla paní Roblová. Slavnosti byl přítomen okresní hejtman N. Ekrt, K. Lierhut s chotí (dárcové praporu), obecní a celní představení a mnoho hostí z okolí a Bavorska.

Německý hasičský sbor měl tehdy již 70 až 80 aktivních dobrovolných členů, které zprvu vedl Karl Semmelbauer, později Johan Siegl a také Franz Macht, ostatně i Karl Pangratz.

Folmavský dobrovolný hasičský sbor měl svůj objekt později a poté byl vybaven i motorovou stříkačkou. Sbor měl i několik vážných zásahů: v roce 1878 ve Furthu, v roce 1885 v Diebergu, v roce 1925 v Dabergu, v roce 1927 v Schafbergu. Také ve Folmavě zasahovali v letech 1937 až 1945 v domech č. 3, č. 29, č. 30, č. 36 a č. 37.

Hasiči se v obci každoročně podíleli na společenských událostech a organizovali kulturní akce.
Jeden místní plátek s názvem " Posel od Čerchova " v roce 1934 uvádí, že místní hasičský sbor byl jedním z účastníků slavnosti k 10. výročí založení folmavské školy.

V roce 1964 byla zbourána hasičská zbrojnice " Pod lipou" a technika byla uložena v garáži bytovky čp. 4. Byla to dvoukolová kára s příslušenstvím. V roce 1969 byla kára nahrazena stříkačkou PPS 8 a v roce 1983 stříkačkou PPS 12 z České Kubice.

V roce 1973 bylo započato budování nové hasičské zbrojnice v akci "Z". Na stavbě pracovali všichni členové sboru, který měl v průměru 25 členů a to pod vedením předsedy Josefa Baura. Celková hodnota budovaného díla překročila částku 130 000 ,- Kč. Nejvíce se na budování podíleli Karel Nový, Štefan Hečko, Antonín Popela, Jindřich Moravec st. a l. , Jan Příbek, Šimon Beneš, Josef Baur, Tomáš Kohel st. a ml. , Josef Duffek, František Krčmář, Pavel Vojvodík a další.

Slavnostní otevření zbrojnice se konalo u příležitosti "folmavské pouti" v roce 1974. Slavnosti se zúčastnili zástupci okresu a NV obce Česká Kubice. Nejlepší a zasloužilí členové hasičského sboru byli oceněni diplomy a věcnými dary. Do nové zbrojnice byla uložena stávající technika.

Historické udlosti od roku 1989, kdy docházela v celé společnosti k velkým změnám a obratům, se bohužel podepsali na činosti sboru, tím že většina členů bohužel opustila řady hasičů. V roce 1996 měl celý sbor pouze 14. členů.

Po roce 1996 se začala činnost sboru znovu obnovovat a to hlavně osobní zásluhou Jindřicha Moravce. Postupně příbývali noví členové a již v roce 1998 čítala členská základna 32 členů.

V roce 1197 byl hasičský sbor vybaven novými pracovními a vycházkovými uniformami, jejichž požizovací hodnotu uhradili sponzoři.

Rok 1998 byl pro náš sbor velice zásadním a to hlavně tím, že na tento rok připadlo 120. výroční založení sboru. Tato oslava byla první velkou společnskou událostí po znovuoživení sboru v roce 1996.

S touto významnou historickou událostí bylo spjato mnoho přípravných činností a to zejména generální oprava hasičárny - opravy omítek, položení dlažby v garáži, oprava a nátěr fasády, nátěr oken a dveří. Dále byla provedena oprava sřechy na hasičárně. V neposlední řadě byla postavena nová venkovní bouda.

Jelikož první sborový prapor, který byl vysvěcen již 1.9.1878 se nedochoval, bylo rozhodnuto o pořízení praporu nového. Tento byl zakoupen v ceně 40.000,- Kč, kterou uhradili naši sponzoři. Mezi nějvětší patřili F- Leitner a T. Kohel. Nový prapor byl vysvěcen v rámci oslav 120. výročí založení sboru a to 8. 8. 1998 v místním kostele.

Tento den se konala celodenní oslava založení hasičů na Folmavě a to za účasti zástupců OSH, OÚ, sborů okrsku č. 2 hasičů ze Schafbergu a občanů okolních vesnic.

Dále bylo v tomto roce převedeno auto Škoda 1203 z obecního úřadu Česká Kubice a naplno se zapojilo do činnosti našeho sboru a to zejména dopravou motorové stříkačky PPS 12 a materiálního vybavení.

Také jsme se v tomto roce zúčastnili na oslavách 120. výročí SDH Újezd.

 

 

 

TOPlist