DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie sboru

Od nepaměti patřil k největším pohromám lidí požár. Proto od prvé poloviny minulého století začali občané uvžovat o organizovaném boji proti tomuto živlu.

Začali se vytvářet hasičské sbory. Pozaložení dobrovolného hasičského sboru ve Kdyni a v Domažlicích, vznikají též sbory v Klenčí, Koutě, Újezdě, a také na Folmavě. Všechny tyto sbory byly sdruženy v okresní hasičské jednotě Domažlice.

Historické prameny uvádějí založení dobrovolného hasičského sboru ve Folmavě v roce 1878.

13.6.1878 byla vysvěcena stříkačka vikářem K. Hájkem. Slavnostní řeč držel člen sboru p. Robl.

1.9.1878 byl vysvěcen sborový prapor. Slavnosti se zůčastnilo 10 hasičských spolků v počtu 400 mužů Z českých sborů domažlický s hudbou, novokdyňský s hudbou, klenečský a koutecký. Z německých sborů všerubský s hudbou, nemanický s hudbou, hiršovský a fichtenbachský. Z bavorských sborů brodský, z Vosí hudbou. Kmotrou byla paní Roblová. Slavnosti byl přítomen okresní hejtman N. Ekrt, K. Lierhut s chotí (dárcové praporu), obecní a celní představení a mnoho hostí z okolí a Bavorska.

Německý hasičský sbor měl tehdy již 70 až 80 aktivních dobrovolných členů, které zprvu vedl Karl Semmelbauer, později Johan Siegl a také Franz Macht, ostatně i Karl Pangratz.

Folmavský dobrovolný hasičský sbor měl svůj objekt později a poté byl vybaven i motorovou stříkačkou. Sbor měl i několik vážných zásahů: v roce 1878 ve Furthu, v roce 1885 v Diebergu, v roce 1925 v Dabergu, v roce 1927 v Schafbergu. Také ve Folmavě zasahovali v letech 1937 až 1945 v domech č. 3, č. 29, č. 30, č. 36 a č. 37.

Hasiči se v obci každoročně podíleli na společenských událostech a organizovali kulturní akce.
Jeden místní plátek s názvem " Posel od Čerchova " v roce 1934 uvádí, že místní hasičský sbor byl jedním z účastníků slavnosti k 10. výročí založení folmavské školy.

V roce 1964 byla zbourána hasičská zbrojnice " Pod lipou" a technika byla uložena v garáži bytovky čp. 4. Byla to dvoukolová kára s příslušenstvím. V roce 1969 byla kára nahrazena stříkačkou PPS 8 a v roce 1983 stříkačkou PPS 12 z České Kubice.

V roce 1973 bylo započato budování nové hasičské zbrojnice v akci "Z". Na stavbě pracovali všichni členové sboru, který měl v průměru 25 členů a to pod vedením předsedy Josefa Baura. Celková hodnota budovaného díla překročila částku 130 000 ,- Kč. Nejvíce se na budování podíleli Karel Nový, Štefan Hečko, Antonín Popela, Jindřich Moravec st. a l. , Jan Příbek, Šimon Beneš, Josef Baur, Tomáš Kohel st. a ml. , Josef Duffek, František Krčmář, Pavel Vojvodík a další.

Slavnostní otevření zbrojnice se konalo u příležitosti "folmavské pouti" v roce 1974. Slavnosti se zúčastnili zástupci okresu a NV obce Česká Kubice. Nejlepší a zasloužilí členové hasičského sboru byli oceněni diplomy a věcnými dary. Do nové zbrojnice byla uložena stávající technika.

Historické udlosti od roku 1989, kdy docházela v celé společnosti k velkým změnám a obratům, se bohužel podepsali na činosti sboru, tím že většina členů bohužel opustila řady hasičů. V roce 1996 měl celý sbor pouze 14. členů.

Po roce 1996 se začala činnost sboru znovu obnovovat a to hlavně osobní zásluhou Jindřicha Moravce. Postupně příbývali noví členové a již v roce 1998 čítala členská základna 32 členů.

V roce 1197 byl hasičský sbor vybaven novými pracovními a vycházkovými uniformami, jejichž požizovací hodnotu uhradili sponzoři.

Rok 1998 byl pro náš sbor velice zásadním a to hlavně tím, že na tento rok připadlo 120. výroční založení sboru. Tato oslava byla první velkou společnskou událostí po znovuoživení sboru v roce 1996.

S touto významnou historickou událostí bylo spjato mnoho přípravných činností a to zejména generální oprava hasičárny - opravy omítek, položení dlažby v garáži, oprava a nátěr fasády, nátěr oken a dveří. Dále byla provedena oprava sřechy na hasičárně. V neposlední řadě byla postavena nová venkovní bouda.

Jelikož první sborový prapor, který byl vysvěcen již 1.9.1878 se nedochoval, bylo rozhodnuto o pořízení praporu nového. Tento byl zakoupen v ceně 40.000,- Kč, kterou uhradili naši sponzoři. Mezi nějvětší patřili F- Leitner a T. Kohel. Nový prapor byl vysvěcen v rámci oslav 120. výročí založení sboru a to 8. 8. 1998 v místním kostele.

Tento den se konala celodenní oslava založení hasičů na Folmavě a to za účasti zástupců OSH, OÚ, sborů okrsku č. 2 hasičů ze Schafbergu a občanů okolních vesnic.

Dále bylo v tomto roce převedeno auto Škoda 1203 z obecního úřadu Česká Kubice a naplno se zapojilo do činnosti našeho sboru a to zejména dopravou motorové stříkačky PPS 12 a materiálního vybavení.

Také jsme se v tomto roce zúčastnili na oslavách 120. výročí SDH Újezd.

V roce 2000 se náš sbor zúčastnil oslav 130. výročí SDH Domažlice a 70. výročí SDH Babylon.

V následujícím roce, tj. 2001 jsme provedli výměnu oken v naší garáži, nátěr střechy a parapetu v naší hasičské zbrojnici. Dále jsme provedli výměnu čekárny na autobusové zastávce.

Přelomovým rokem, zejména pro činnost zásahové jednotky, byl rok 2002, kdy jsme pořídili nové zásahové vozidlo Tatra 138 CAS 32. To převážně zaplatil OÚ Česká Kubice a dále sponzoři. S tímto se akceschopnost naší jednotky výrazně zvýšila, čoz se zhondnotilo při mnoha požárech. Dále jsme se v roce 2002 zúčastnili Festu v Schafbergu.

Velmi pestrým, ale také náročným rokem, byl rok 2003. U hasičské zbrojnice jsme vybetonovali taneční parket a postavili stožár , který slouží jako sušák na hadice. Zúčastinli jsme se 75. výročí oslav hasičů v Schafbergu. Byli jsme přítomni na oslavách 125. výročí SDH Újezd.

Na rok 2003 připadlo na náš sbor pořádání okrskové soutěže v požárním sportu. Nejvýznamější události roku 2003 bylo uspořádání oslavy 125. výročí založení našeho sboru. Ta se konala dne 23. 8. 2003 u hasičské zbrojnice. Při této příležitosti byl obohacen náš sborový prapor o stuhy od hasičů z Domažlica Schafbergu.

V květnu 2004 se konaly oslavy vstupu do EU na kamionovém parkovišti. Dále jsme navštívili oslavy 120. výročí SDH Koloveč. Společně se sbory hasičů z Domažlic a Schafbergu jsme uspořádali "Duhu přátelství". Tato akce se konala z české i němeké strany folmavského potoka. V letních měsících jsme zastřešili betonový parket u hasičské zbrojnice dřevěným přístřeškem. Na pozdím jsme se zúčastnili oslavy křtu nového vozidla hasičů v Schafbergu.

V roce 2005 jsme prodloužili chodník od hasičské zrojnice k silnici a provedli druhý nátěr přístřešku u zbrojnice. Dále byla opravena střešn krytina střechy na zbrojnici. Byli jsme přitomni na oslavách 110. výročí SDH Draženov.

V roce 2006 jsme vyměnili okna a vstupní dveře v klubovně hasičské zbrojnice. V tomto roce jsme se zúčastnili oslav výročí SDH Ždánov, SDH Havlovice, SDH Pasečnice.

V roce 2007 jsme vystavli venkovní kamenný gril a zatravili pozemek před zbrojnicí. Rověž jsme přeložili sirénu na stožár, který slouží jako sušák hadic a t oz důvodu lepší slyšitelnosti v obci.