DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Výjezdy

Výjezdy za rok 2019

Přehled s mapu mimořádných událostí zde.

  Datum události Místo události Typ události Popis události Foto
1. 14. 01. 2019  Babylon  Dopravní nehoda, železniční  Transport pasažérů na vlakové nádraží      
2. 16. 01. 2019  Spálenec  Technická pomoc, čerpání vody  Částečně zatopený sklep  
3. 03. 02. 2019  Spálenec  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na PK  
4. 03. 02. 2019  Folmava  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na PK  
5. 03. 02. 2019  Folmava  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na železnici  
6. 03. 02. 2019  Folmava  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na PK  
7. 10. 03. 2019  Česká Kubice  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na železnici  
8. 10. 03. 2019  Folmava  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na železnici  
9. 16. 03. 2019  Folmava  Technická pomoc, odstranění stromu  Padlý strom na PK  
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38.          
39.          
40.          
41.          
42.          
43.          

Výjezdy za rok 2018

  Datum události Místo události Typ události Popis události Foto
1. 05. 01. 2018  Česká Kubice  Technická pomoc  Odstranění překážky na PK  
2. 27. 03. 2018  Havlovice  Požár  Požár RD  
3. 04. 04. 2018  Maxov  Požár  Požár dřevěné kůlny  
4. 04. 04. 2018  Folmava  Požár  Požár OA  
5. 19 .04. 2018  Myslív  Požár  Požár hromady klestí  
6. 05. 05. 2018  Folmava  Technická pomoc  Odstranění překážky na PK  
7. 08. 05. 2018  Folmava  Technická pomoc  Odstranění nebezpečných stavů  
8. 14. 05. 2018  Folmava  Technická pomoc  Odstranění překážky na PK  
9. 16. 05. 2018  Folmava  Únik nebezpečných látek  Vyteklá nafta na parkovišti  
10. 21. 05. 2018  Folmava  Z áchrana osob a zvířat  Kachňata v jámě  
11. 11. 06. 2018  Folmava  Technická pomoc  Likvidace paldých stromů na PK  
12. 11. 06. 2018  Folmava  Planý poplach  Podezření na požár střechy  
13. 23. 07. 2018  Česká Kubice  Likvidace nebezpečného hmyzu  Likvidace sršního hnízda v zemi  
14. 27. 07. 2018  Kosteliště  Požár  Požár pole  
15. 30. 07. 2018  Folmava  Únik nebezpečných látek  Vyteklá nafta na parkovišti  
16. 01. 08. 2018  Spálenec  Požár  Požár pole  
17. 04. 08. 2018  Česká Kubice  Technická pomoc-spolupráce s IZS  Exitus,  spadlý cyklista  
18. 07. 08. 2018  Česká Kubice  Likvidace nebezpečného hmyzu  Likvidace sršního hnízda v seníku  
19. 16. 08. 2018  Česká Kubice  Likvidace nebezpečného hmyzu  Vosí hnízdo u bytovky  
20. 20. 08. 2018  Folmava  Likvidace nebezpečného hmyzu  Obyvatele vyhnání 3 sršněma  
21. 30. 08. 2018  Nová Kubice  Požár  Požár dřevěné kůlny  
22. 18. 09. 2018  Česká Kubice  Likvidace nebezpečného hmyzu  Likvidace sršního hnízda v garáži  
23. 23. 09. 2018  Spáleneček  Technická pomoc  Odstranění překážky na PK  
24. 04. 11. 2018  Česká Kubice  Požár  Zahoření sušičky  
25. 24. 11. 2018  Folmava  Únik nebezpečných látek  Vyteklá nafta na parkovišti  

 

Výjezdy za rok 2017

Datum

Místo

Druh události

Popis

Foto

27.12.2017

Folmava Únik nebezpečných látek Na pozemní komunikaci Ano

14.12.2017

Č. Kubice Technická pomoc Odstranění stromu Ano

19.11.2017

Folmava

ZOČ

Čištění pozemní komunikace

Ne

16.11.2017

Č. Kubice

Požár

Trafostanice, rozvodny

Ano

04.11.2017

Folmava

Požár

Trafostanice, rozvodny

Ano

30.10.2017

Folmava

Technická pomoc

Odstranění nebezpečných stavů

Ano

29.10.2017

Č. Kubice

Požár

Polní porost, tráva

Ne

29.10.2017

Folmava

Technická pomoc

Odstranění stromu

Ano

29.10.2017

Č. Kubice

Technická pomoc

Odstranění stromu

Ano

29.10.2017

Č. Kubice

Technická pomoc

Odstranění stromu

Ano

29.10.2017

Č. Kubice

Technická pomoc

Odstranění stromu

Ano

14.10.2017

Č. Kubice

ZOČ

Ucpaný odpad

Ne

31.08.2017

Č. Kubice

Technická pomoc

Likvidace obtížného hmyzu

Ano

26.08.2017

Folmava

ZOČ

Čištění pozemní komunikace

Ne

23.08.2017

Č. Kubice

ZOČ

Ucpaný odpad

Ne

14.08.2017

Č. Kubice

Technická pomoc

Likvidace obtížného hmyzu

Ano

09.08.2017

Folmava

Požár

Dopravní prostředky

Ano

07.08.2017

Folmava

Technická pomoc

Likvidace obtížného hmyzu

Ano

17.07.2017

Spálenec

Technická pomoc

Likvidace obtížného hmyzu

Ano

02.07.2017

Folmava

Technická pomoc

Odstranění nebezpečných stavů

Ano

18.05.2017

Spáleneček

Požár

Lesní porost

Ano

17.05.2017

Folmava

Technická pomoc

Likvidace obtížného hmyzu

Ano

29.03.2017

Folmava

Únik nebezpečných látek

Na pozemní komunikaci

Ano

23.02.2017

Folmava

Únik nebezpečných látek

Na pozemní komunikace

Ano

VÝJEZDY JSDH ZA ROK 2016

Datum Místo Druh události Info Foto
09.01.2016 Folmava Požár Požár OA na parkovišti místniho casina Zde
01.02.2016 Folmava Technická pomoc Padlý strom na pozemní komunikaci Zde
09.03.2016 Folmava Únik nebezpečných látek Únik paliva z nádrže NA na parkovišti Zde
21.04.2016 Folmava Únik nebezpečných látek Únik paliva z nádrže NA na parkovišti X
08.06.2016 Folmava Únik nebezpečných látek Únik paliva z nádrže NA na parkovišti Zde
21.07.2016 Folmava Technická pomoc Padlý strom na pozemní komunikaci Zde
25.07.2016 Č. Kubice Technická pomoc Likvidace hmyzu Zde
26.07.2016 Folmava Technická pomoc Likvidace hmyzu Zde
04.08.2016 Č. Kubice Únik nebezpečných látek Únik oleje po technické závadě na OA X
17.08.2016 Č. Kubice Technická pomoc Likvidace hmyzu Zde
09.09.2016 Folmava Technická pomoc Spolupráce se složkami IZS X
27.09.2016 Folmava Únik nebezpečných látek Únik paliva z nádrže NA na parkovišti Zde
24.10.2016 Folmava Technická pomoc Zakouřená prodejna čerpací stanice Zde
30.10.2016 Babylon Požár Složená kůra u nádraží na Hadrovci Zde
21.11.2016 Č. Kubice Požár Požár komína na RD v obci Česká Kubice Zde
13.12.2016 Folmava Únik nebezpečných látek Únik paliva z nádrže NA na parkovišti X

 

VÝJEZDY JSDH ZA ROK 2015

16.12.    Požár RD Česká Kubice - foto

1.12.      Technická pomoc Česká Kubice - překážka na pozemní komunikaci

2.11.      Technická pomoc Folmava - únik nebezpečné látky - foto

13.8.      Požár skládky dřeva obec Česká Kubice - foto

12.8.      Požár pole obec Kosteliště - foto

9.8.       Technická pomoc Folmava - překážka na pozemní komunikace - foto

19.7.      Požár lesního porostu obec Babylon - foto

31.3.      Technická pomoc Folmava - překážka na pozemní komunikaci

20.2.      Požár dopravního prostředku obec Folmava - foto

9.1.        Technická pomoc Pasečnice - překážka na pozemní komunikaci - foto

VÝJEZDY JSDH ZA ROK 2014

26.4.      Požár v areálu dřevařského závodu Maxov

4.5.        Požár popelnice obec Spálenec

24.5.     Záchrana kočky ze stromu obec Spáleneček

12.7.      Techničká pomoc Folmava - popadané stromy na pozemní komunikaci

16.8.      Požár reklamního poutače Casina Eldorado - foto

4.10.      Technická pomoc Česká Kubice - olejová skvrna na pozemní komunikaci - foto

21.10      Železniční nehoda Česká Kubice - střetnutí vlaku s padlým stromem

VÝJEZDY JSDH ZA ROK 2013

7.5.        Technická pomoc na Spálenci - vytopený sklep

9.6.        Technická pomoc na Spálenci - záplava

20.6.      Technická pomoc Casino Roayal Folmava - utrhnutá část střechy

19.7.       Požár klestí obec Filipova Hora

20.7.       Požár travnatého porostu Folmava u čerpací stanice F1

4.8.         Technická pomoc Babylon - popadané stromy mezi obcemi Česká Kubice a Babylon

16.12.      Požár pneumatiky nákladního automobilu obec Folmava

VÝJEZDY JSDH ZA ROK 2012

3.3.        Technická pomoc penzion Zlatý lev obec Folmava - vytopený sklep

23.5.      Technická pomoc obec Folmava - padlý strom

29.7.       Rozsáhlý požár tržnice obec Folmava

5.8.         Požár plynové láhve v rodinném domě obec Česká kubice

4.12.       Požár automobilu obec Folmava - foto

Výjezdy SJDH za roky 2009

1/2009    Požár sporotvní haly v obci Česká kubice.

2/2009    Požár komínu v obci Folmava

10/2009   Požár chaty na Babyloně.

VÝJEZDY JSDH před rokem 2011

22.8.1997    Požár RD Folmava

16.6.2004    Požár RD Maxov

26.4.2005   Požár teletníku Spálenec

6.6.2006    Požár tržnice Folmava

24.6.2006  Požár "Lovecká chata" Babylon

Výjezdy před rokem 1998

1957 požár domu pana Kohela

1968 požár domu pana Bozděcha založen dětmi

1675 pozář místního kostela, shořel krov sakristie

1997 požár domu pana Lindy u kostela, hašení se zúčastnily sbory z Domažlic, České Kubice a tři sbory s německa.